Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της, η ΛΑΜΨΑ Α.Ε. επενδύει συνεχώς στους ανθρώπους της, επιβραβεύει τις προσπάθειές τους, παρέχει κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ προσφέρει ένα άρτια οργανωμένο, πλήρως εξοπλισμένο αλλά και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Η εταιρεία εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Παροχή πολλαπλών δυνατοτήτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στους εργαζόμενους.
  • Τακτική αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζόμενων σε όλα τα επίπεδα.
  • Υποστήριξη προγραμμάτων που αποσκοπούν στην τακτική επικοινωνία τόσο ανάμεσα στη Διοίκηση και στο προσωπικό, όσο και ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζόμενους.
  • Καταβολή ειδικών και έκτακτων παροχών (Ειδικό Πρόγραμμα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Ειδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα, Καταβολή Χρηματικών Επιβραβεύσεων κ.ά.).
  • Συμμετοχή μελών του προσωπικού στην τακτική Επιτροπή Συνεργατών, με αντικείμενο την υιοθέτηση πρωτοπόρων προγραμμάτων, το σχεδιασμό πρόσθετων παροχών και κινήτρων, το συντονισμό όλων των επαγγελματικών δράσεων, καθώς και την παροχή υλικών και ηθικών αμοιβών στους εργαζόμενους.
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Marriott Associates Relief Fund” – μια πρωτοβουλία της εταιρείας MARIOTT INTERNATIONAL INC. με σκοπό την υποστήριξη των συνεργατών της που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω φυσικών καταστροφών (χιονοπτώσεις, σεισμοί, καταιγίδες, κλπ).
  • Διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων για τους εργαζόμενους, όπως το Ετήσιο Πάρτι Συνεργατών, Beach Parties, Παιδικοί Διαγωνισμοί Ζωγραφικής για τα παιδιά των συνεργατών κ.ά.