Αξίες

Αξίες

Lampsa Hellenic Hotels S.A

Η διατήρηση των αξιών της θερμής παραδοσιακής φιλοξενίας που έχουν αποτυπωθεί στη σύγχρονη μακρόχρονη ιστορία της εταιρείας και η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων που χαρακτηρίζουν την τουριστική αγορά, ορίζουν το όραμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. Ένα όραμα το οποίο η εταιρεία υπηρετεί σταθερά, συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία της με τη σύγχρονη τεχνογνωσία που διαθέτει και τα υψηλά επαγγελματικά πρότυπα τα οποία έχει υιοθετήσει.

Έμφαση στην ικανοποίηση κάθε επισκέπτη, εφαρμογή μιας ανοικτής και ειλικρινούς επικοινωνιακής πολιτικής, επενδύσεις χωρίς φειδώ στη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και φροντίδα για τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού αποτελούν τις κατευθυντήριες αρχές της εταιρείας στην προσπάθειά της να διασφαλίσει το επιδιωκόμενο επιχειρηματικό όφελος, να συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και να διαδραματίσει τον οφειλόμενο ρόλο της στο πλαίσιο ενός μεθοδικού προγράμματος κοινωνικής ευθύνης.